מי אנחנו

הדפסה

"בית בקיבוץ" הינה חברת בת של משקי הקיבוצים. החברה הוקמה בשנת 2011 במטרה לספק פתרונות נדרשים, בעיקר בתחומי המימון ניהול התכנון וניהול הבניה, לצרכי הקיבוצים בתחום הצמיחה הדמוגרפית. ל’’בית בקיבוץ’’ התגייס צוות ניהולי בעל ניסיון קיבוצי עשיר בתחומי ניהול, מימון והובלת פרויקטים בתחום הבניה. לחברה יתרונות מובהקים בתחום הפתרונות והעזרה לה נדרשים הקיבוצים השונים בתנועה הקיבוצית.

חוזקה של החברה מתבסס על 3 מרכיבים:
1. איתנות פיננסית ויציבות לאורך שנים ארוכות.
2. יכולת ניהולית עשירה ומגוונת תוך הכרות מעמיקה עם האתגרים להם נדרשים הקיבוצים.
3. יכולת ניהול פרויקטים לבניה מוכחת בליווי אסמכתאות מקיבוצים רבים. ''בית בקיבוץ'' משלבת את החוזק הפיננסי והארגוני של חברה ארצית ביחד עם ניסיון של צוות ניהולי בתחום השכונות הקיבוציות ויישום פרויקטים.

 

מתכונת העבודה של ''בית בקיבוץ'' בתחום התכנון והבנייה לחברי קיבוצים בקו הכחול מתחלקת לשני שלבים עיקריים שתחילתם לאחר שהקיבוץ קיבל החלטה להיכנס לתהליך של צמיחה דמוגרפית:
1 . תכנון – תהליך קבלת החלטות על בסיס בניית הסכמות בין כל הגורמים הרלוונטיים לתהליך - קיבוץ, חברי קיבוץ (חדשים וקיימים), מתכננים. בתהליך זה מגובשת תוכנית שמתאימה לקיבוץ ולא ‘’העתק הדבק‘’ מפרויקטים אחרים.
2. ביצוע – בזכות יכולותיה הפיננסיות, הניהוליות, וההנדסיות של בית בקיבוץ, שלב הביצוע מתבצע בכללותו באחריות ‘’בית בקיבוץ’’.

 

‘’בית בקיבוץ’’ אחראית על השלמת הפרויקט כלפי הקיבוץ וכלפי החברים החדשים. מודל העבודה של בית בקיבוץ התגבש בכדי לתת מענה לקיבוץ ל 3 מטרות:
1. ניהול בשקיפות ציבורית - ניסיון נלמד, מקיבוצים שקלטו חברים חדשים שבנו את ביתם, מלמד כי ניהול של פרויקט קליטה לחברות בשקיפות ישפיע על חוסנה של הקהילה העתידית בקיבוץ הקולט. אנו פועלים בקיבוצים באמצעות “מנהלת בניה” בה נפגשים מובילי הפרויקט עם מנהלי הקיבוץ ונציגי החברים הבונים ומובילים את התהליך.
2. יצירת חיץ משפטי וכספי בין הקיבוץ לבין החברים הבונים מסירה את הסיכון מהקיבוץ במקרה של כשל בתכנון ו/או בבניה. האחריות והחשיפה מוטלת על ‘’בית בקיבוץ’’, הקיבוץ לא נחשף לסיכונים שכרוכים בתהליך בעל מורכבות רבה הנמשך זמן רב ומושקע בו כסף רב.
3. הקטנת החיכוך בין הקיבוץ לנקלטים, בתקופת הקליטה והבניה. - מתן לגיטימציה לקיבוץ לעסוק בדבר החשוב ביותר והוא בניית תוכנית קליטה איכותית לקהילה צומחת. חשוב לציין, בית בקיבוץ מהווה פתרון איכותי עבור קיבוצים שחפצים בצמיחה דמוגרפית. איננו ממוקדים בתהליכים ארגוניים חברתיים ו/או משמשים כיועצים לקיבוץ אלא מהווים נדבך מקצועי ליישום החלטות הקיבוץ בתחום הצמיחה הדמוגרפית.

scroll back to top