בנייה מרוכזת

הדפסה

כללי 
מודל העבודה של “בית בקיבוץ”, לפיתוח שכונה חדשה לחברים חדשים, מבוסס על היתרונות של שתי חלופות קימות (יזם חיצוני, ביצוע עצמי) בנטרול החסרונות של חלופות אלו. המודל מציע מעורבות מלאה של הקיבוץ\חברים חדשים בשלב הראשון של תהליך התכנון של המרחב הציבורי ודגמי הבתים. בשלב השני של הביצוע האחריות הכוללת של “בית בקיבוץ” מרחיקה את הקיבוץ ממכלול הסיכונים שמגולמים בבניה מרוכזת ומשאירה את עלות הבניה ברמות סבירות ללא רווח יזמי.

בית בקיבוץ - מודל עבודה

bniyamerukezet

עקרונות עבודה
1. הקמת מנהלת שתוביל את התהליך לכל אורך שלבי התכנון והביצוע עד גמר בדק. בית בקיבוץ תעמיד מטעמה מנהל מנהלת ומנהל הנדסי. 
2. ניהול הנדסי – תיאום תכנון תשתיות והובלת תהליך תכנון דגמי בתים.
3. ניהול בניה – 
- אחריות ביטוחית ובטיחותית על כל שלבי הבניה. 
- יצירת חיץ בין החבר המשתכן לבין הקיבוץ. 
- גבית כספי הבניה וניהולם לאורך שלבי התשלומים. 

- פיקוח צמוד על עבודות הפיתוח והבנייה.
4. מימון ביניים – העמדת מימון ביניים של עד מיליון ₪ לשלבי היזום הראשוניים.
5. מימון טווח ארוך – יצירת הלוואת "משכנתא" לרכישת בית במספר מסלולי מימון.

בחירת יועצים וקבלנים
במסגרת עבודת המנהלת יבחרו במשותף הגורמים הבאים: 
1. תכנון - אדריכל, מתכנני תשתיות, יועצים נוספים. 
2. עו"ד, רו"ח, נאמן.
3. קבלני פיתוח ובניה.

אחריות הקיבוץ
1. איוש מנהלת הקליטה. – בעלי תפקידים, נציגי ציבור, נציגי חברים חדשים\משתכנים.
2. בחירת חברים חדשים (ניתן לשלב סיוע של "בית בקיבוץ" בשיווק).
3. תהליכי שילוב קהילתיים.

מטרות העבודה עם בית בקיבוץ
1. ניהול בשקיפות ציבורית – מנהלת קליטה.
2. יצירת חיץ בין הקיבוץ לסיכון בניהול תהליך בניה מרוכזת.
3. הקטנת החיכוך בין הקיבוץ לנקלטים, בתקופת הקליטה והבניה.

scroll back to top