החזון

הדפסה

‘’בית בקיבוץ’’ תספק פתרונות נדרשים, בעיקר בתחומי המימון והבניה, לצרכי הקיבוצים בתחום הצמיחה הדמוגרפית ותהייה לחברה המובילה בתחום.


גיבוש החזון
התנועה הקיבוצית נמצאת בעיצומו של תהליך התחדשות . חלק מתהליכי ההתחדשות הינם תולדה של המצב הדמוגרפי בקיבוצי התנועה.  קיבוצים רבים מצאו עצמם ‘’מזדקנים’’ ושיעור חזרת הבנים והנקלטים צנח. קיבוצים רבים גיבשו תהליך אסטרטגי אשר חלקו העיקרי הווה נדבך חשוב לצמיחה במטרה להמשיך את חזון ההתיישבות תוך התאמה לשנות ה2000.

קיבוצים רבים מצאו שקליטה וצמיחה דמוגרפית אשר תבנה את עתיד התנועה הקיבוצית, היא קליטת משפחות בני משק ואחרים, שישתכנו בבתים חדשים שיבנו במימון עצמי של המשפחות.  לצורך מתן מענה לקיבוצים , קבוצת משקי הקיבוצים, שמהווה את הגוף העסקי\פיננסי העיקרי בתנועה הקיבוצית, החליטה להתגייס למאמץ הצמיחה הדמוגרפית ושמה לה למטרה לספק באמצעות “בית בקיבוץ”, פתרונות נדרשים, בעיקר בתחומי המימון והבניה, לצרכי הקיבוצים בתחום הצמיחה הדמוגרפית. 

 

יעדי החברה
בית בקיבוץ תפעל בכדי לסייע לקיבוצים לייצר תהליך קליטה ובניה איכותי ומקצועי. בית בקיבוץ תשאף להקטין את החיכוך ולייצר שותפות רחבה ככל האפשר בין החברים החדשים לוותיקים. בית בקיבוץ תהווה גורם מרכזי בתנועה הקיבוצית שיתמחה ביישום הצמיחה הדמוגרפית. בית בקיבוץ תסייע לקיבוצים בכל רחבי הארץ להתרחב בדרך שתיצור תנאי בסיס לקיום קהילה בריאה. בית בקיבוץ תיתן מענה לכל קיבוץ שיהיה מעונין בכך ללא מגבלות שנובעות ממיקומו הגיאוגרפי או מצבו הכלכלי. בית בקיבוץ - המודל הנכון לבנות קהילה בקיבוץ.

scroll back to top