mail
home
facebook

about

חדשות

כנס משתכנים ראשון בכפר גליקסון יצא לדרך מתארגנים לקראת תחילת בנייה....


קיבוץ יחד הצטרף לשורת לקוחותינו....מתחילים בהתארגנות לקראת תכנון בתים לחברים בקיבוץ יחד. ברוכים הבאים !!!


הסתיים שלב א' בפיתוח עבודת תשתית בבית רימון!תחילת עבודת בניית בתים ינואר 2014. בהצלחה!!


הושלמו עבודות ההריסה והפינוי בשכונת קדמת כנרת בקיבוץ עין גב.
קידוחים בקרקע מבוצעים בשלב זה....


עין גדי...הצטרפו גם הם להיות לקוח שלנו...עבודת מנהלת בנייה מתחילה לקראת תכנון והקמת 28 יחידות דיור לחברים חדשים וותיקים


עדכונים

הרשמו לקבלת מידע על פרוייקטים חדשים.