מנהל הפרויקט:

שרון שבו

מספר היחידות:

8

סטטוס הפרויקט:

4 יחידות הסתיימו, 4 יחידות בהמתנה

לכל הפרויקטים

מפלסים