מנהל הפרויקט:

עופר צור

מספר היחידות:

27

סטטוס הפרויקט:

תכנון מפורט תשתיות פרוייקט בנה ביתך
סיום בניה של בית המדרש.

לכל הפרויקטים

ניר עציון