ניב תורן,
מנהל מיזם דירות בקיבוצים

ניב תורן מקיבוץ רמת השופט, בעל תואר BA בכלכלה וניהול מהמכללה האקדמית רופין.

לפרטים נוספים ותיאום פגישה, ניתן ליצור קשר:

ניב תורן

niv@mishkei.co.il

054.7703700

המתחם ליחידות קטנות עונה על צרכים חברתיים וכלכליים של הקיבוץ:

  • פתרון מגורים לרווקים\ות ומשפחות צעירות - המענה העיקרי שנותן מתחם היחידות הקטנות הינו לקבוצת גיל של 25-35. צעירים ומשפחות צעירות מתחילים לחפש את מקום מגוריהם אך עדיין לא בשלים כספית ו\או חברתית לקבוע את מגורי הקבע שלהם ולכן צריכים מענה של מגורים זמניים שמאפשרים להם יציאה מהבית לפתרונות דיור איכותיים.

  • נדלן מניב כמענה לצרכים פנסיוניים - הקיבוץ נדרש לייצר מקורות כספיים יציבים לכיסוי הצרכים הפנסיוניים\גרעון האקטוארי של הקיבוץ. נדלן מניב הינו אחד המרכיבים שנותנים מענה איכותי לצורך זה.

מטרות למתחם יחידות קטנות
בעיות יישומיות

קיבוץ אשר מעוניין לממש את הפוטנציאל הגלום במתחמים אלו צריך להתמודד עם מספר אתגרים:

מימון - ההסדר המימוני מורכב מכיוון שהוא צריך לתת מענה לשני גורמים:

תקופת ההחזר של פרויקטי מגורים להשכרה בישראל הינם ארוכים ונעים בין 15-25 שנה.

מצב המקרקעין של הקיבוץ הינו מורכב לשעבוד.

תכנון - הפתרון התכנוני אינו דומה למגורים שהקיבוץ מקים בשנים האחרונות כיחידות פרטיות צמודות קרקע ויש צורך לגבש תוכנית שמשלבת אלמנטים של ציפוף ודיור שיתופי ביחד עם בניה אחידה בעלויות נמוכות.

חשיפה פיננסית - היקף הפרויקט הינו בסכומים של כ- 15 מיליון ₪, היקף השקעה יחסית גבוה לקיבוץ הממוצע.

ניהול פרויקט משולב - פרויקט שמורכב מממספר אלמנטים של ניהול תכנון, ניהול ביצוע, בקרה תקציבית, גיוס מימון ועוד. ברוב הקיבוצים לא בוצעו פרויקטים בהיקף זה בעשורים האחרונים

מיזם דירות בקיבוצים - יחידות דיור לקליטה בקיבוץ

האפשרות להקמת יחידות מגורים קטנות שמיועדות למגורים זמניים בקיבוץ נוצרה כחלק מהגדרות של רשות התכנון במסמך שנוצר ב 2006 כמסמך מנחה לתכנון קיבוץ. מטרת היחידות הקטנות הינו כדי "..לאפשר את שמירת הרצף הרב דורי, המאפיין את הקהילה הקיבוצית והחשוב לשמירת צביונה.." בעקבות כך קיבוצים רבים יצרו בתוכניות המתאר שלהם מתחם אשר מיועד למגורים זמניים.

פרויקט רמות מנשה

הצעת משקי הקיבוצים

ההצעה של משקי הקיבוצים מאגדת מספר יכולות שקיימות במשקי הקיבוצים למתן מענה שלם לשדרוג מתחם היחידות הקטנות בקיבוץ:

ניהול תכנון וביצוע של שדרוג המתחם – גיבוש תוכנית בניה\שיפוץ, הכנת מכרז קבלנים וניהול הביצוע באמצעות "בית בקיבוץ" שצברה ניסיון רב בהקמת פרויקטים בקיבוצים.

העמדת מימון ארוך טווח - העמדת מימון בתנאי NON RECOURSE לטווח ארוך המוחזר מתוך תזרים המזומנים שמייצר מתחם המגורים.

שותפות איכותית לאורך שנים עם גוף ידידותי שמכיר את הקיבוץ על חסרונותיו ויתרונותיו.

פירוט הצעה - מתכונת DBOT - Design, Build, Operate, Transfer

תכנון - בתיאום עם הנהלת הקיבוץ גיבוש פרוגרמה ותוכנית מפורטת למתחם וליחידות המגורים עצמן.

הקמה - אחריות להקמת המתחם באמצעות קבלנים מטעמנו.

תפעול - השכרת המבנים בשיתוף עם הקיבוץ, החזר ההשקעה מתוך תזרים ההשכרה.

מימון - העמדת מימון להקמת הפרויקט. אפשרות לשותפות עם הקיבוץ בהעמדת ההון העצמי.

מסירה - בסיום החזר החוב, סיום השותפות.

  • Facebook

בית בקיבוץ, ניהול פרויקטים והנדסה

איזור מסחר קיבוץ געש

טל משרד. 073.3210798  

פקס משרד. 072.2446937

anata@mishkei.co.il