ציון נואמה,
מנהל "מצפן טאבו בקיבוצים"

ציון נואמה חבר קיבוץ גבעת-חיים איחוד, בעל תואר ראשון במשפטים ותואר מוסמך A.B.M במנהל עסקים מהמרכז הבינתחומי. לציון תואר שני נוסף בניהול וישוב סכסוכים מאוניברסיטת בר-אילן בעל ניסיון רב בניהול והובלת פרויקטים מורכבים בתנאי אי ודאות. בשנים האחרונות צבר ידע רב בתחום השיוך בקיבוצים והוביל את תהליך השיוך בקיבוצו.

לפרטים נוספים ותיאום פגישה, ניתן ליצור קשר:

ציון נואמה

tzion@mishkei.co.il

052.9452545

 • המערכת מאפשרת רישום של הסדרי השיוך החוזי ו/או חכירת המשנה שמעניק הקיבוץ לחבריו, במערכת חיצונית לקיבוץ ובלתי תלויה.

 • המערכת מאפשרת ניהול שוטף של הנכסים וביצוע פעולות– רישום עסקאות אגב מכירה או פטירה, רישום הערות אזהרה לגורמים שלישיים לצרכי העמדת אשר אי או כל צורך אחר.

 • המערכת מספקת לקיבוץ אחת לתקופה ובכל עת שירצה, דוחות מרכזים על נכסי כל החברים על מנת לאפשר למנהלים מעקב, פיקוח ומימוש החלטות הקיבוץ לגבי אותם נכסים (כגון: זמן מימוש אחרי פטירה, זמן מימוש אחרי אכלוס בית חדש, יורשים, בנים תלויים וכד').

 • המערכת מספקת דוח מצב מפורט על נכס בדבר מעמד והעדכני של הנכס ברמה התכנונית והקניינית (דומה ל "נסח טאבו"), לפי בקשת הקיבוץ או החבר (לטובת רוכש פוטנציאלי, קבלת משכנתא וכד').

 • המערכת מתעדת ושומרת את ההיסטוריה של כל נכס ממועד השיוך החוזי.

מאפייני המערכת
יתרונות המערכת והשירות
 • הרישום מייצר וודאות ביחס לזכויות המשויכות. וודאות זו רלבנטית הן במישור היחסים הדו- צדדיים (קיבוץ - חבר) והן ביחסים עם צד ג' (קונה, עסקה נוגדת, בנק המבקש לתת הלוואה ולקבל שיעבד וכו').

 • רישום הנכסים במערכת ממוחשבת תוך שמירה על סטנדרט גבוה של הגנה על הפרטיות ואבטחת המידע כנדרש בחוק (מאגר נתונים רשום לפי חוק הגנת הפרטיות).

 • ביצוע פעולות רגישות של העברת זכויות בנכס ורישום הערות אזהרה תחת נהלי עבודה, פיקוח ובקרה מוקפדים בליווי צמוד של עורך דין.

 • בעתיד - שיפור תנאי ההלוואה מהבנק וחיסכון בהוצאות ריבית של החבר

 • חיסכון בזמן ניהול יקר ושיפור הממשק מול החברים.

 • גב חזק – "טאבו בקיבוצים" מנוהלת ע"י חברת "מצפן"  - חברת בת של תאגיד משקי הקיבוצים.

מצפן - טאבו קיבוצים – מערכת רישום וניהול נכסי חברים

(אגש"ח ואגודת בת של "בית בקיבוץ")

בעלי תפקידים: מנכ"ל ארז אייזנר, מנהל המערכת ציון נואמה

 

השירות והמערכת מאפשרים לקיבוץ לרשום ולנהל את נכסי החברים עד להסדרת רישומם בלשכת רישום המקרקעין ("טאבו").

"טאבו בקיבוצים" נותנת מענה לצורך שנוצר בקיבוצים עקב התארכות תהליכי השיוך הקנייני והרישום. המערכת מתאימה לקיבוצים בהם התבצע שיוך חוזי, קיבוצים שנמצאים בתהליך של אימוץ חלופת שיוך עד לרישום הנכסים בטאבו בהתאם לחלופה הנבחרת וקיבוצים ששייכו לפי חלופת האגודה.

 • Facebook

בית בקיבוץ, ניהול פרויקטים והנדסה

איזור מסחר קיבוץ געש

טל משרד. 073.3210798  

פקס משרד. 072.2446937

anata@mishkei.co.il