סל השירותים שלנו

פיתוח תשתיות

ניהול תכנון, היתרים, ניהול ביצוע ופיקוח.

ניהול ופיקוח לבנה ביתך

ליווי הקיבוץ והדיירים בתהליך הבניה, הקפדה על נהלי עבודה של הקבלנים וסיוע בפתרון בעיות.

דירות בקיבוצים קרא עוד

יזום וניהול הרמת מתחמים לדירות קטנות עד 55 מ"ר. דיור בר השגה, פתרון ארוך טווח , החזר בשכ"ד.

בניה ומימון בקיבוצים לא משויכים

בניה מרוכזת ואפשרויות מימון לטווח ארוך

ניהול תכנית אב לשיקום תשתיות

שיקום תשתיות ב'מחנה הישן' (אפשרויות מימון).

מצפן קרא עוד

מערכת לרישום נכסים, ניהול זכויות החבר בדירת מגורים.

ייזום והקמת שכונות בנייה רוויה

העמדת פתרונות הנדסיים ומימונים להקמה– כולל מסלול ניהול מלא בדומה לבניה מרוכזת.

בניה רב דורית  - רוויה בקיבוץ, בצפיפות של 6 יחידות מגורים לדונם

מגורים המבטיחים רב דוריות בקהילה, מבנים המאפשרים שילוב בין דירות קרקע עבור הגיל השלישי והרביעי, דירות גג ליחידים או זוג.

דירות בגדלים 80-110 מ"ר

ניהול פרויקט בניה מרוכזת

הקמת שכונות מגורים

ניהול החל משלב הייזום (תב"ע מאושרת) עד למסירת בתים לדיירים – התחייבות במחיר בניית הבתים. (חוזים, ניהול תקציב, היתרים)

תכנון

ניהול פרויקט תשתיות ובניה

בחירת מתכננים

הכנת פרוגרמת תכנון לתשתיות ובתים.       

ניהול תהליך התכנון כולל הוצאת היתרים לתשתיות ולבתים.

בקרה על תוכניות מתכננים ועל תוכניות ביצוע.

מימון בינים לתהליכי התכנון

עבודה מול משב"ש ונגב גליל, שיפוט תוכניות והסדרת מענקים.

ביצוע

עבודה עם מועצות אזוריות – חכ"ל

הכנת מכרזי ביצוע לפיתוח תשתיות עבור המועצה

ניהול ופיקוח בשלב פיתוח תשתיות

ניהול בניית בתים - ביצוע

קבלת הצעות מחיר מקבלנים – בדיקת הקבלנים מכל ההיבטים מקצועיים, משפטיים ואיתנות פיננסית. ניהול הקבלן כולל פיקוח ובקרת איכות.

פיקוח

באגף ההנדסה של החברה מועסקים 5 מפקחים אשר עובדים בפרויקטים ברחבי הארץ  עד גמר ומסירה ללקוחות: קיבוץ ודיירים. המפקחים הם גורם פיקוח בפועל על שלבי הביצוע לפיתוח התשתיות ובניית הבתים בפרויקטים השונים לצד משימות נוספות של אגף ההנדסה

  • Facebook

בית בקיבוץ, ניהול פרויקטים והנדסה

איזור מסחר קיבוץ געש

טל משרד. 073.3210798  

פקס משרד. 072.2446937

anata@mishkei.co.il