מנהל הפרויקט:

עמיר שגב

מספר היחידות:

32

סטטוס הפרויקט:

סיום פיתוח, שלב היתרי בתים שכונת הנרקיסים, אדריכלות בתים "סטודיו זרתא" 4 דגמים.

לכל הפרויקטים

אורים