מנהל הפרויקט:

דלית גדיש

מספר היחידות:

32

סטטוס הפרויקט:

סיום פיתוח, שלב היתרי בתים

לכל הפרויקטים

אורים