מנהל הפרויקט:

שרון שבו

מספר היחידות:

32

סטטוס הפרויקט:

בניית בתים
מנהל הנדסי - פבלו אלון.
קבלן - אמסילי מבנים והנדסה בע"מ.

לכל הפרויקטים

אור הנר