מנהל הפרויקט:

שרון שבו

מספר היחידות:

54

סטטוס הפרויקט:

תכנון

לכל הפרויקטים

בארי