מנהל הפרויקט:

עמיר שגב

מספר היחידות:

34

סטטוס הפרויקט:

פיתוח תשתיות
אדריכלות - "סטודיו זרתא"

לכל הפרויקטים

בית גוברין