מנהל הפרויקט:

שרון שבו

מספר היחידות:

40

סטטוס הפרויקט:

מסירות לדיירים ופיתוח שלב ב'

לכל הפרויקטים

יד מרדכי