מנהל הפרויקט:

שרון שבו

מספר היחידות:

40

סטטוס הפרויקט:

מסירות לדיירים ופיתוח שלב ב
קבלן - אמסילי מבנים והנדסה בע"מ

לכל הפרויקטים

יד מרדכי