מנהל הפרויקט:

אריאל הלר

מספר היחידות:

30

סטטוס הפרויקט:

גמר פיתוח תשתיות בנה ביתך

לכל הפרויקטים

יפעת