מנהל הפרויקט:

עמיר שגב

מספר היחידות:

50

סטטוס הפרויקט:

16 יחידות ביצוע עבודות גמר, 34 יחידות בתכנון תשתיות
מפקח שי מגידיש
תכנון בתים שיח אדריכלים
קבלן אמסילי מבנים והנדסה בע"מ

לכל הפרויקטים

מגן