מנהל הפרויקט:

אריאל הלר

מספר היחידות:

21

סטטוס הפרויקט:

מסירות לדיירים ופיתוח שלב ב'

לכל הפרויקטים

מסילות