מנהל הפרויקט:

אריאל הלר

מספר היחידות:

54

סטטוס הפרויקט:

תכנון תשתיות ובתים
20 יחידות בניה רוויה ו34 יחידות צמודי קרקע.
תכנון נופי דוד אלחנתי אדריכולת נוף בע"מ.

לכל הפרויקטים

מעין צבי