מנהל הפרויקט:

עמיר שגב

מספר היחידות:

38

סטטוס הפרויקט:

תכנון תשתיות

לכל הפרויקטים

מעלה החמישה