מנהל הפרויקט:

עמיר שגב

מספר היחידות:

9

סטטוס הפרויקט:

הסתיים

לכל הפרויקטים

ניר יצחק