מנהל הפרויקט:

שרון שבו

מספר היחידות:

79

סטטוס הפרויקט:

שכונת הבנדס 10 יחידות - תכנון
שכונת האסם 69 יחידות - תכנון

לכל הפרויקטים

נען