מנהל הפרויקט:

אריאל הלר

מספר היחידות:

12

סטטוס הפרויקט:

התחלת תכנון תשתיות ובתים
מנהל הנדסי - פבלו אלון.
אדריכל - הרן ילין.

לכל הפרויקטים

עין שמר