מנהל הפרויקט:

עמיר שגב

מספר היחידות:

30

סטטוס הפרויקט:

המתנה להיתרי בתים
"אדריכלות - ישי בידר "סטודיו זרתא

לכל הפרויקטים

שדה בוקר